Oferta 4coop sp. z o.o. obejmuje swoim zakresem szeroko rozumiane usługi rozwojowe kierowane do grupy przedsiębiorców i pracodawców reprezentujących wszystkie sektory rynku.

 

SZKOLENIA I DORADZTWO

W bieżącej działalności wspieramy naszych klientów zarówno w powiązanym bezpośrednio z naszą specjalizacją obszarze bieżącego i strategicznego rozwoju działalności organizacji, jak i w bardzo specyficznych, wynikających z potrzeb  naszych klientów dedykowanych tematach szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

W stałej ofercie szkoleniowo-doradczej świadczymy wsparcie m.in w obszarach: zarządzania i organizacji, HR, obsługi klienta, badań i analizy rynku, pozyskiwania dotacji i refundacji ze środków publicznych publicznych (w tym z PUP i PFRON), a także bieżącej, pozasądowej obsługi prawnej organizacji w obrocie gospodarczym.

Na co dzień wspieramy naszych klientów w optymalizacji kosztów prowadzenia działalności pomagając pozyskać  komplementarne względem naszych usług preferencyjne mechanizmy finansowe, dotacyjne czy rozwojowe.

AGENCJA ZATRUDNIENIA

Realizując naszą misję społeczną wspieramy naszych klientów w wyspecjalizowanym obszarze pośrednictwa pracy. Jako agencja zatrudnienia (nr. ew. KRAZ: 19371) specjalizujemy się w usługach pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego osób z niepełnosprawnością. Łącząc potencjał współpracujących z nami Partnerów jesteśmy w stanie zaoferować współpracującym z nami pracodawcom kompleksową obsługę zarówno w zakresie procesów rekrutacyjnych i zatrudnieniowych jak i szkoleń oraz doradztwa finansowo-kadrowego związanego z rozliczaniem i refundacją wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

ROZWÓJ HANDLOWY

Dla naszych klientów budujemy na co dzień relacje sprzedażowe B2C i B2B starając się łączyć narzędzia marketingowe z potencjałem współczesnych rozwiązań sprzedażowych takich jak e-commerce, telesprzedaż czy vanselling. Tworząc krajowe i międzynarodowe relacje gospodarcze staramy się przybliżać globalne rynki dla współpracujących z nami przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej i indywidualnych wytwórców.

Dedykowaną gałęzią naszej działalności jest specjalistyczne wsparcie rozwojowe skierowane do sektora ekonomii społecznej, które bazuje na wieloletnich doświadczeniach współpracy z funkcjonującymi na polskim rynku podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi.

KOMPLEKSOWE USŁUGI ROZWOJOWE

Wspólnie z naszymi partnerami  współtworzymy współtworzymy Kooperatywę Łaźnia, jak i Sieć Przedsiębiorców Społecznych 4cooperative. Reprezentując potencjał sieci oferujemy naszym klientom kompleksowe i dostosowane do ich potrzeb oferty rozwojowe obejmujące m.in  takie obszary jak: analizę rynku, doradztwo strategiczne,  kompleksowe usługi marketingowe, wsparcie procesu projektowania innowacyjnego produktu/usługi, doradztwo wdrożeniowe, ewaluację. Bazując na potencjale naszych partnerów gospodarczych pośredniczymy dla naszych klientów w budowaniu efektywnych kosztowo, generujących społeczną wartość dodaną, łańcuchów produkcji, dostaw i usług w obrębie sektora ekonomii społecznej.

Jesteś zainteresowany dedykowaną ofertą? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności i możliwościach współpracy?

Zapraszamy do kontaktu!