KONTAKT / CONTACT:

4COOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane teleadresowe:
74-210 Przelewice 17, Polska
Tel.: +48 91 404 06 30,  Email: contact@4coop.eu
strona internetowa: 4coop.eu

Dane rejestrowe:
Nazwa skrócona: 4coop sp. z o.o.
KRS: 0000706948, NIP: 8531521090, REGON: 368879145
Akta rejestrowe Spółki znajdują się w XIII Wydziale Gospodarczym KRS, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł.

4coop sp. z o.o. zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 0000706948
oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.32/00113/2018.

Zarząd:
Paweł Klimek – Prezes Zarządu

[EN]:
4COOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [Ltd]
74-210 Przelewice 17, Poland
Tel.: +48 91 404 06 30,  Email: contact(at)4coop.eu
Tax Identification Number (NIP): PL 8531521090
The National Official Business Register of Entities of the National Economy Number (REGON) 368879145,
The Company is registered in the Register of Entrepreneurs  maintained by the Szczecin-Centrum Court,
XIII Commercial Division of the National Court Register (KRS) under no.: 0000706948,
with fully paid-up share capital of PLN: 10,000.00.

Kontakt / Contact :