4COOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

74-210 Przelewice 17,  KRS: 0000706948, NIP: 8531521090, REGON: 368879145
Akta rejestrowe Spółki znajdują się w XIII Wydziale Gospodarczym KRS, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł.